Svet-Stranek.cz
Tatranturist

Duchovní stezky karlovské:Velké Karlovice

Duchovní stezky karlovské


KAPLIČKY A KŘÍŽE VELKÉ KARLOVICE:


Stezka č. 1

U dřevěného Kostela P. Marie Sněžné z r. 1754, postaveného ve stylu pozdního baroka, nalezneme kamenný kříž z r. 1819 a misijní kříž . Jdeme po zelené TZ přes kruhovou křižovatku do údolí Jezerné. Vlevo  mineme pietně upravený židovský hřbitov a  asi po půldruhém kilometru vpravo vidíme zděnou Kapli Sv. Trojice (Sv. Jana),postavenou v letech 1870 – 73, která svojí cibulovitou věžičkou a šindelovou stříškou dominuje celému údolí. Pokračujeme po zelené TZ na silničku do údolí, pak vzhůru po cestě. Opět se dotkneme hlavní silniční komunikace, ale brzy nás zelená TZ odvádí na příjemnou lesní cestu. Stále stoupáme posléze již po zpevněné cestě s nádhernými výhledy na údolí Vsetínské Bečvy a Javorníky. Přicházíme ke Kříži nad chatou Soláň na „staré cestě“,pak dojdeme na místo, kde žlutá TZ od chaty Soláň kříží zelenou TZ. Odbočíme vpravo vzhůru po žluté a záhy dojdeme na hřebenovou červenou TZ. Po ní pokračujeme vlevo kolem několik  desítek metrů vzdáleného vrcholu bájného Soláně (860 m) a sejdeme ke Kříži nad Čartákem z r. 1918,  na nádherném výhledovém místě. Zde si můžeme odpočinout na lavičce a pokochat se nádhernými výhledy do  tři světových stran. Již jen malý kousek sejdeme k horskému hotelu Čarták (občerstvení) a vedle něho uvidíme železný Kříž na Čartáku, který zde nahradil původní kříž kamenný, který zničil blesk. To se nám již otevírá výhled na Zvonici z r. 2006, kde se nalézá informační centrum a po silničce pohodlně sejdeme nebo sjedeme do sedla Čarták (občerstvení, bus zastávka). Pokračujeme po silnici dolů k Velkým Karlovicím, až narazíme na žlutou TZ od horské chaty Soláň (občerstvení). Ta nás ještě chvíli povede po silnici k hotelu Luka(občerstvení). Již po neznačené cestě pokračujeme  do údolí Bzové a po místní silničce kolem potoka Bzový. Téměř na konci údolí nalezneme na pravé straně cesty Kříž v Bzovém s pískovcovým podstavcem a na levé straně pak Křížv Bzovém za Diatkovými. Po dalším půl kilometru mineme vpravo stojící Kapli v Bzovém. Na konci údolí nalezneme významnou karlovskou stavební památku – fojtství z roku 1793. Po cyklostezce podél hlavní silnice od Vsetína se vrátíme ke kruhovému objezdu na rozcestí Soláň a ke karlovskému IC. 

Délka putování 15 km.

 

Stezka č. 2

Od karlovského IC kolem dřevěného kostela a kamenného kříže (bližší informace u Stezky č. 1) přes železniční přejezd do údolí Pluskovec. U silnice na kraji údolí nalezneme Kříž v Pluskovci s letopočtem 1866, který byl postaven snad v souvislosti s epidemií cholery. Poblíž v areálu chalup u Valentů narazíme na Zvonici v Pluskovci . Za hospodou Kyčerka odbočíme vpravo do Baďurky a brzy objevíme novou Kapličku v Pluskovci z roku 2001 s barokem inspirovanou sochou Panny Marie. Za kapličkou je malá zvonička. Baďurkou pokračujeme po neznačené cestě přes Kantorku (688 m) na Strčkovou. Již zdáli nám ukazuje směr bílá zděná Kaplička na Strčkové, která byla postavena v r. 1915 a opravena v roce 1999. Její oválný tvar je na Valašsku výjimečný. Na levé straně kapličky stojí dřevěný kříž. Od ní, stále po neznačené cestě, pokračujeme po cestě s nádhernými výhledy na Vsetínské vrchy, Soláňa Radhošťské Beskydy na Javorníček (860 m). Nedaleko vrcholu, již na žluté TZ,nalezneme kamennou Kapli Na Javorníčku. Stále po žluté sejdeme na rozcestí Panský Příschlop, odtud po silničce, po které vede cyklotrasa 6020 / 3,se dostaneme do místní části Potoky. Odbočíme vlevo po proudu Tísňavského potoka. Po necelém kilometru uvidíme vlevo nad Tisňavami Kapličku u Kysučanů. Stojí pod nádhernou vysokou lípou a z lavičky pod ní je výhled skoro na celé údolí Tisňavy. Pokračujeme dále a pod bývalou školou, dnes Domovem důchodců, narazíme na dřevěnou Zvonici v Tísňavách ,zasvěcenou Sv. Bartoloměji, v současném stavu z r. 1956. Než dojdeme k restauraci U Vojvodíků (občerstvení), všimneme se vlevo Kříže v Tisňavách nad Vojvodíkovými z roku 1891. Pak již přijdeme na hlavní silnici od Podťatého. Po ní vlevo pak zanedlouho na rozcestí dvou hlavních karlovských komunikací. U rozcestí Podťaté stojí Kaple Sv. Cyrila a Metoděje z r. 1866. Stále po proudu, nyní již Vsetínské Bečvy, pokračujeme dolů do centra obce. Proti autokempu Machůzky objevíme mezi obrovskými lipami Kříž na Machůzkách, postavený zde na památku krvavé bitvy Moravčíků s Uherčíky v r. 1733. Procházíme středem obce, brzy za odbočkou k nádraží uvidíme vpravo malou Kapličku u Stavinohů , původní ze 30. let 20. století, po celkové opravě z r. 2000. Zanedlouho u dostihové dráhy pak Boží muka u Bukovjanů mezi dvěma mohutnými lipami. Ta  byla postavena na památku úmrtí císařovny Marie Terezie v roce 1780. Záhy dorazíme opět na rozcestí Soláň a ke karlovskému IC.

Délka putování 19 km.

 

 

Stezka č. 3

Využijeme autobusové linky (pěší)směr Podťaté, Světlá a vystoupíme na zastávce Podťaté, pila. Cyklisté dojedou na stejné místo na kole. Pokračujeme ve směru jízdy autobusu a po pravé straně v lokalitě zvané Podešví brzy uvidíme pod břehem Kříž v Podťatém pod Koňaříkovým a malý kousek nad křížem je Zvonice v Podťatém naproti Lukášovu. Zvon v ní je zavěšen pouze v době, kdy je chalupa obývána. Z autobusové točny Podťaté,Světlá pokračujeme po modré TZ směrem na Kasárne. Brzy dojdeme ke Kapli Panny Marie Růžencové, která byla postavena v r. 1950 na místě kaple starší a dominuje horní části údolí. Kousek nad ní narazíme na oblouk místní komunikace směřující na Kasárne. Vrátíme se po ní dolů a odbočíme vpravo po žluté TZ do údolí Kubáně. Velmi brzy narazíme u cesty na Kříž v Kubáních se spodní kamennou a horní litinovou částí. Projdeme údolím, kterým vedla původní hlavní cesta do Uher, až do sedla Pindula, zde opustíme žlutou a ostře vlevo se pustíme po příjemné lesní cestě (cyklotrasa 6020 / 4). Ta nás přes Bařinku (Arcibiskupská alej, Buk na Bařince) a kolem pralesa Razula dovede do údolíčka Hanzlůvka. Sestoupíme pod hotel Razula, kde nalezneme několik restaurací (občerstvení), stanici autobusu a hlavně nad restaurací Dolinka Kapličku v Leskovém, zasvěcenou Sv. Floriánovi z r. 1946 a kamenný kříž.Kříž původně stával na Čartáku, kde jej poničil blesk. Odbočíme-li před prodejnou do údolí Velká Hanzlůvka, dojdeme po pár desítkách metrů ke Kříživ Leskovém ve Velké Hanzlůvce. Odtud se vrátíme autobusem nebo na kole do centra obce.

Délka putování 11 km

 

 

Stezka č. 4

Tentokrát opět využijeme stejnou autobusovou linku, jako v případě Stezky č. 3, dojedeme ale až na její konečnou v Podťatém, Světlé. Hned od konečné odbočíme po silničce do údolí Lopušánky. V místě zvaném Pod Vlčím nalezneme Kapličku v Lopušánkách – Podťatém, vysvěcenou v r. 1937. Od ní pokračujeme po stále neznačené cestě vlevo, v ostrém stoupání překročíme státní hranici, až dosáhneme u pramene vody vrstevnicové cesty se žlutou TZ. Ta nás dovede do sedla Gežov, odkud budeme pokračovat po hřebenové červené TZ s nádhernými výhledy na Vsetínské vrchy a Moravskoslezské Beskydy na Stratenec (1055 m).Zde se nalézá památník čs. vojákům, kteří zahynuli při osvobozování vlasti v r. 1945. Kříže na Ztracenci byly zhotoveny v r. 1969 a každoročně se zde v květnu setkávají Slováci a Moravané. Pokračujeme po hřebeni a když sek nám zleva připojí žlutá TZ ze Slovenska, jsme již jen kousek nad sedlem Bukovina. Nejdříve ale ještě mineme Kříž nad sedlem Bukovina, ze sedla sestupujeme po zelené TZ na Panský Příschlop. Zelenou již až do cíle cesty neopustíme. Na Koncové, na vrcholu s omezeným výhledem, nalezneme Kříž na Koncové, který postavil v r. 1993 Petr Ulrych a nedalekou zděnou Kapličku na Koncové na místě s dalekými výhledy. Kaplička byla v r. 1947 pro zchátralost celá přestavěna, je u ní statný jasan a studánka s dobrou vodou. Než sejdeme k železniční zastávce a do cíle u  kostela, mineme ještě Kříž na Bukorýšce,památku na kaplana Jana Vindiše, který zde zahynul.

Délka putování 15 km

 

 

Stezka č. 5

Putování začneme buď u nádraží (vlak,bus) nebo na rozcestí do Miloňova (bus). Jdeme po silničce vzhůru údolím po modré TZ. Hned na začátku údolí, na kopci uvidíme dřevěný Kříž nad Miloňovem, který byl postaven v r. 1969 na památku tragédie, kdy zde zabil blesk člověka. Pokračujeme až k bývalému ovčínu, kde modrá odbočí vlevo mírně vzhůru po polní cestě. Stále jí sledujeme a celkem pohodlně stoupáme na hřeben Vsetínských vrchů. Asi půldruhého kilometru pod hřebenem při pozorném pohledu uvidíme po pravé straně cesty Kříž v Miloňově. Kříž z r. 1874 má vysoký kamenný podstavec, horní část je kovová. Přestože je vysoký, dá se snadno přehlédnout. Je totiž v dolince a kolem něj rostou čtyři velké lípy. U kříže se nalézá studánka s dobrou vodou. Kolem Pálenice (848 m)vystoupáme na hřeben Vsetínských vrchů a dáme se po červené TZ vpravo. Asi po kilometru chůze dojdeme ke Kapličce na Janíčkové nad Miloňovem. Byla postavena před rokem 1920 na památku tragické smrti malého dítěte.Kaplička stojí na krásném místě s výhledem na střední část Velkých Karlovic. Pokračujeme po hřebeni až do místa, kde se k červené hřebenové cestě zprava připojí žlutá. Znamená to, že jsme na Polaně. Přejdeme na žlutou a klesáme přes Hanzlovou na Jestřábí (813 m). Pokud na rozcestí Pod Polanou na chvíli opustíme značenou cestu a budeme pokračovat cestou vlevo, dostaneme se po několika stech metrech k dřevěné Zvonici za Miloňovú. Byla postavena v r. 1928 a je od ní nádherný výhled na nejvyšší kótu Vsetínských vrchů a nejvyšší horu Velkých Karlovic – Vysokou (1024 m). Od zvonice se vrátíme na žlutou značku a sestoupíme po ní do Miloňova. Po několika kilometrech se dostaneme na modrou, po které jsme již před několika hodinami šli.

Délka putování 15 km

návštěvníků stránky
celkem241 441
tento týden556
dnes36